umlodz.png

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2020” w połączeniu z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, która odbędzie się online w dniach 19 - 21 listopada 2020 roku.

Tym razem spotykamy się w sieci, na platformie, która pozwala na dostęp do sesji konferencyjnych z dowolnego miejsca i z wybranego urządzenia (komputer, smartfon) z dostępem do Internetu.

Jak co roku, odbędą się sesje plenarne (wykładowe) z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii, foniatrii i logopedii. Pojawią się także sesje doniesień oryginalnych, które z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5 minutowe prezentacje plakatowe.

Wierzymy, że mimo zmienionych warunków i wirtualnej formy XVII Konferencja „Otorynolaryngologia 2020” stanie się platformą wiedzy, wymiany myśli i doświadczeń dla szerokiego grona specjalistów.

Zapraszamy!

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Organizatorzy:

• Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy
• Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”
• Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne

PROGRAM

PROGRAM

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 15:30 – 16:15   Warsztat I
  • Manewry diagnostyczne i repozycyjne w zawrotach głowy

  Prof. Ireneusz Kantor (Warszawa), dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska (Warszawa)
 • 16:15 – 17:00   Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 17:00 – 18:30   OTWARCIE KONFERENCJI
 • SESJA INAUGURACYJNA (I)
  • Covid-19 a praktyka otorynolaryngologiczna
  • Implantacje ślimakowe z zachowaniem resztek słuchu
  • Przyszłość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie audiologia i foniatrii - wystąpienie Konsultanta Krajowego
 • 18:30 – 18:45   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 18:45 – 19:10   Sesja „Gorący Temat”
 • 19:10 – 19:25   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 19:25 – 20:55   SESJA ONKOLOGICZNA (II)
  • Diagnostyka obrazowa wczesnych raków krtani
  • Zasady kwalifikacji chorych do zabiegów chirurgii robotowej w obrębie głowy i szyi
  • Aktualne standardy leczenia skojarzonego nowotworów głowy i szyi

Piątek, 20 listopada 2020

 • 15:00 – 15:45   Warsztat II
  • Rola lekarza audiologa-foniatry w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego

  Dr Joanna Majak (Łódź), Dr Andrzej Senderski (Warszawa)
 • 15:45 – 16:00   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 16:00 – 16:45   Warsztat III
  • Praktyczne podejście do pacjenta chrapiącego

  Prof. Wojciech Kukwa (Warszawa)
 • 16:45 – 17:00   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 17:00 – 18:45   SESJA AUDIOLOGICZNA (III)
  • Czy aplikacje telefoniczne mogą być przydatne w badaniach słuchu?
  • Audiometria mowy – możliwości zdalnych aplikacji
  • Postępujący fluktuacyjny niedosłuch odbiorczy – wciąż nierozwiązany problem diagnostyczny i terapeutyczny
  • Otoskleroza – kiedy leczenie zachowawcze a kiedy operacyjne?
 • 18:45 – 19:00   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 19:00 – 19:25   Sesja „Gorący Temat”
 • 19:25 – 20:45   SESJA FONIATRYCZNA (IV) - Wyzwania XXI wieku w foniatrii
  • Wykład wprowadzający: Kierunki rozwoju foniatrii klinicznej
  • Porażenia nerwów krtaniowych- aktualne wytyczne
  • Zabiegi rekonstrukcyjne poprawiające funkcje fonacyjną krtani
  • Elektromiografia w praktyce laryngologiczno-foniatrycznej
 • 20:45 – 21:00   Podsumowanie obrad / odpowiedzi na pytania

Sobota, 21 listopada 2020

 • 8:15 – 9:00   Warsztat IV
  • Chirurgiczne leczenie otosklerozy

  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
 • 9:00 – 9:30   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 9:30 – 11:30   SESJA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ (V)
  • Stridor krtaniowy u dzieci
  • Współczesne wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
  • Perlak wrodzony u dzieci
  • Obustronne sekwencyjne implantacje ślimakowe w leczeniu głuchoty u dzieci
 • 11:30 – 12:00   Zwiedzanie wystaw, materiały promocyjne firm
 • 12:00 – 14:00   SESJA OTONEUROLOGICZNA (VI)
  • COVID-19 a układ równowagi
  • Znaczenie ośrodka magazynowania reakcji OUN – storage mechanism w kształtowaniu reakcji przedsionkowej
  • Zawroty głowy posturalno-percepcyjne – nowa nazwa i kryteria diagnostyczne starego problemu
  (persistent postural-perceptual dizziness - PPPD)
  • Nowości w diagnostyce i terapii chorób otoneurologicznych
 • 14:00 – 14:30   Zwiedzanie wystaw, materiały promocyjne firm
 • 14:30 – 16:00   SESJA DONIESIEŃ ORYGINALNYCH (VII)
 • 16:00   Zakończenie konferencji
WARSZTATY

WARSZTATY

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 15:30 – 16:15   Warsztat I
 • • Manewry diagnostyczne i repozycyjne w zawrotach głowy
  Prof. Ireneusz Kantor (Warszawa), dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska (Warszawa)

Piątek, 20 listopada 2020

 • 15:00 – 15:45   Warsztat II
 • • Rola lekarza audiologa-foniatry w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego
  dr Joanna Majak (Łódź), dr Andrzej Senderski (Warszawa)
 • 16:00 – 16:45   Warsztat III
 • • Praktyczne podejście do pacjenta chrapiącego
  Prof. Wojciech Kukwa (Warszawa)

Sobota, 21 listopada 2020

 • 8:15 – 9:00   Warsztat IV
 • • Chirurgiczne leczenie otosklerozy
  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
KORZYŚCI FORMATU ONLINE

KORZYŚCI FORMATU ONLINE

Konferencja online to nowatorska forma edukacji, do której nakłonieni zostaliśmy przez okoliczności zewnętrzne, ale postaramy się wynieść z tej sytuacji jak najwięcej korzyści. Platforma internetowa konferencji pozwala na zadawania pytań ekspertom i wyrażania własnych opinii na czacie. Będzie również możliwość kontaktów z naszymi partnerami, firmami farmaceutycznymi poprzez odwiedzanie ich wirtualnych stoisk i korzystanie z bogatych materiałów edukacyjnych.

Dodatkowe zalety to:

Niska opłata rejestracyjna
Łatwy dostęp do programu
• z dowolnego miejsca (praca, dom, ogródek)
• z dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon)
• w dowolnym czasie (sesje będą rejestrowane i dostępn po zakończeniu konferencji)
Interaktywność
• możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie wystąpień i w czasie dyskusji
Dostęp do materiałów promocyjnych firm farmaceutycznych
Certyfikat
• potwierdzający udział i uzyskanie punktów edukacyjnych

DONIESIENIA ORYGINALNE

DONIESIENIA ORYGINALNE

Na konferencji będzie możliwość zaprezentowania badań w czasie sesji doniesień oryginalnych (plakatowych), które z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5-minutowe prezentacje plakatowe.

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI
(firmy medyczne)

 • Sesje naukowe przygotowane przez Partnerów
 • Prezentacje firmowych materiałów promocyjnych
 • Tegoroczny Konferencja odbędzie się w Internecie, od 19 do 21 listopada 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich firm i produktów podczas Konferencji. W miejsce tradycyjnych stoisk i innych form tradycyjnej promocji proponujemy dostosowane do tegorocznej formuły Konferencji pakiety promocyjne.
  W celu uzyskania oferty współpracy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

KONTAKT

KONTAKT

Biuro Organizacyjne MEDITON

ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, tel.: (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl